About Me

header ads

Tặng Miễn Phí Công Thức Màu Lightroom Màu Tối U BuồnMột màu preset tối buồn man mát, màu buồn nhẹ nhàng.
Màu này dùng cho những ảnh có đủ ánh sáng tùy ý chỉnh exposure hoặc shadows
Link down Camera Raw, Lightroom PC and Mobile : Tải

Đăng nhận xét

0 Nhận xét