Một buổi chiều lộng gió anh cùng em đi trên những cung đường vắng.